ابهام

فرزندم
در یک رابطه دو نفره…
وقتی یکی از یک نفر خوشش نمیاد(غیر از اعضای خانواده ) و اون یکی اصرار داره که اون باشه
این وسط یک ابهام بزرگ شکل میگیره یک سوال عمیق یک تردید یک شک…که این همه اصرار برای بودنش برای چیه؟؟

حتی اگر به نظرت اون شخص بهترین ادم دنیاست…باور کن بازم ارزش رابطت بیشتره قدر اون رو بدون..اون رو نگه دار…خرابش نکن…

Advertisements

صدا…

چند سال گذشته و هنوز هم با شنیدن صدایت از پشت تلفن انگار قلبم ریتم تپیدنش را فراموش میکند.

نمیدانی چه جانی می کنم که لرزش صدایم را متوجه نشوی

و چه جانی می کنم که وقتی عصبانیم از دستت, نفهمی که دارم جان میکنم, که نفهمی دل و صدایم چه میکنند با من؛ نمیخواهم اندک مقاومتی که جمع میکم برای قاطعانه اخم کردن و غر زدن هم فرو بریزد…اگر میدانستی, موقع ناراحت شدنم ساکت نمی شدی…یا زنگ می زدی یا خودت می آمدی..دیگر هیچ ناراحتی ای نبود..هیچ وقت نمیتوانستم قاطعانه اخم کنم…..

تاوان

به چشمانت نگاه میکنم و تاوان پس میدهم
در کنارت می نشینم و تاوان پس میدهم
با من مهربانی و تاوان پس میدهم
به رویم می خندی و تاوان پس می دهم

ترس من از دل بستن به تو تاوان دلی بود که روزگاری…بگذریم…
دنیا که به عقب بر نمیگردد..
فقط…کاش روزی دیگر بی ترس تاوان پس دادن به چشمانت نگاه کنم و بگذارم بی ترس تاوان پس دادن به رویم بخندی…

images(3)

Advertisements

نیست…

گوش میسپارم به صدایی که نیست
خیره میشوم به چشمانی که نیست
در دست میگیرم دستانی را که نیست
به اغوش میکشم اغوشی را که نیست
دل می بندم به دلی که نیست
عاشق میشوم به عشقی که نیست..
و غرق میشوم در رویایی که نیست

personality

Advertisements

آرامش

در گیر یک ارامشم
یک ارامش طوفانی..نه به معنای بی تابی ها، نه…یک ارامش فقط ارامش..
نه به اینده زل می زنم ..نه غرق میشم در گذشته ای که گذشته…
گوش میدم به جریان زندگی…به همهمه ی ثانیه هایی که بهم دیگه تنه میزنن و از کنارم رد میشن… خالی میشم از هیاهوی بیرون و فرو میرم در سکوت و سکون درون…
تجربه ای دلنشین…

Advertisements

من ادمم….

تو به دنبال فرشته می گردی
ولی من فرشته نیستم؛
من آدمم

گاهی تلخم گاهی شیرینم
گاهی حسودم گاهی از ته دل خیرخواهم
گاهی سنگدلم گاهی مهربانم
گاهی بدخلق و بی حوصله ام گاهی با انرژی و شادمانم
گاهی در احساس بدبختی غوطه می خورم گاهی از حس خوشبختی بر بلندای هفت آسمان قدم می زنم
گاهی اخم بر چهره ام می نشیند گاهی لبخند ارایش زیبای چهره ام می شود..
گاهی اشک بی امان از چشمانم جاریست گاهی قهقه ی خنده ام گوش فلک را هم کر می کند…

به من نگاه کن…من یک آدمم
در من به دنبال یک فرشته نگرد…

Advertisements

ترس از صحبت

فرزندم
وقتی بجای صحبت در مورد مشکلات بحث رو عوض می کنی
انگار داری به طرف مقابلت میگی: من میترسم…از من انتظاری نداشته باش..خودت یه جور کنار بیا با مشکل..رو من حساب نکن ازم کاری بر نمیاد

Advertisements